ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2+1(sofa)
Τ.Μ.: 20m²
ΚΟΥΖΙΝΑ: NΑΙ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ: ΝΑΙ
ΟΡΟΦΟΣ: 1ος

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6
Τ.Μ.: 40m²
ΚΟΥΖΙΝΑ: NΑΙ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ: ΝΑΙ
ΟΡΟΦΟΣ: 1ος
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2
Τ.Μ.: 16m²
ΚΟΥΖΙΝΑ: NΑΙ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ: ΝΑΙ
ΟΡΟΦΟΣ: 1ος
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4+2(sofa)
Τ.Μ.: 39m²
ΚΟΥΖΙΝΑ: NΑΙ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ: ΝΑΙ
ΟΡΟΦΟΣ: 1ος
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2+1(sofa)
Τ.Μ.: 19m²
ΚΟΥΖΙΝΑ: NΑΙ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ: OXI
ΟΡΟΦΟΣ: 1ος
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 (2 double)
Τ.Μ.: 29m²
ΚΟΥΖΙΝΑ: NΑΙ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ: OXI
ΟΡΟΦΟΣ: 1ος
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2
Τ.Μ.: 19m²
ΚΟΥΖΙΝΑ: NΑΙ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ: OXI
ΟΡΟΦΟΣ: ΙΣΟΓΕΙΟ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2
Τ.Μ.: 19m²
ΚΟΥΖΙΝΑ: ΟΧΙ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ: OXI
ΟΡΟΦΟΣ: ΙΣΟΓΕΙΟ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4
Τ.Μ.: 32m²
ΚΟΥΖΙΝΑ: ΝΑΙ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ: ΟΧΙ
ΟΡΟΦΟΣ: ΙΣΟΓΕΙΟ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4+2(sofa)
Τ.Μ.: 39m²
ΚΟΥΖΙΝΑ: ΝΑΙ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ: ΟΧΙ
ΟΡΟΦΟΣ: ΙΣΟΓΕΙΟ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2
Τ.Μ.: 17m²
ΚΟΥΖΙΝΑ: ΝΑΙ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ: ΚΗΠΟΣ
ΟΡΟΦΟΣ: ΙΣΟΓΕΙΟ